Informácie o mne

Volám sa Reginald Adrián Slavkovský a na Trnavskej univerzite učím od r. 1996.

Doteraz som učil tieto predmety:

 1. Filozofia transcendencie: 7 rokov (1996-2003)
 2. Úvod do religionistiky: 17 rokov (1997-2006, 2008-2016)
 3. Filozofia prírody: 10 rokov (2000-2006, 2007-2009, 2015-2016, 2017-2018)
 4. Úvod do filozofie: 1 rok (2001-2002)
 5. Logika: 11 rokov (2002-2012,2018-2019)
 6. Indická a čínska filozofia: 14 rokov (2003-2017)
 7. Filozofické problémy matematiky: 5 rokov (2004-2007, 2013-2014, 2017-2018)
 8. Paradoxy a hranice racionality: 4 roky (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2018-2019)
 9. Odborný prekladový seminár: 4 roky (2009-2010, 2012-2014, 2016-2017)
 10. Doktorandský seminár (spolu s Andrejom Démuthom): 9 rokov (2009-2018)
 11. Filozofia a formy predsudkov (spolu so Silviou Gálikovou): 1 rok (2009-2010)
 12. Tomáš Akvinský – textový seminár: 1 rok (2010-2011)
 13. Paradoxes of Consciousness: 1 year (2010-2011)
 14. Cognitive approach to understanding religion: 1 year (2011-2012)
 15. Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied: 6 rokov (2012-2017,2018-2019)
 16. Úvod do filozofie jazyka: 1 rok (2012-2013)
 17. Racionalita a ľudská kognícia: 6 rokov (2012-2013, 2014-2019)
 18. Filozofia a filmy: 2 roky (2013-2014, 2015-2016)
 19. Filozofia a spiritualita (spolu s J. Trajtelovou a M. Kutášom): 1 rok (2016-2017)
 20. Religionistika a filozofia náboženstva: 3 roky (2016-2019)
 21. Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences: 1 year (2017-2018)
 22. Pracovný seminár – Filozofia a spiritualita (spolu s J. Trajtelovou a M. Kutášom): 1 rok (2017-2018)
 23. Philosophical Problems of Mathematics: 1 year (2017-2018)
 24. Logic: 1 year (2018-2019)
 25. Filozofia a zdravie – Telo a myseľ (spolu s J. Trajtelovou): 1 rok (2018-2019)
 26. Kognitívna lingvistika: 1 rok (2018-2019)
Moja stránka na Academia.edu:

https://independentscholar.academia.edu/AdrianSlavkovsky