Aktuality

News

V tejto časti sú uverejňované organizačné záležitosti a odkazy týkajúce sa štúdia a akademických aktivít.
This section offers organizational issues and links about study and academic activities.
Sledujte aj stránky katedry v časti Kontakt.
Follow also Department's websites in section Contact.

Skúšanie

Termíny skúšania zo všetkých predmetov, ktoré učím (môžu sa ešte meniť, preto si ich pred skúškou skontrolujte):
pondelok 20. 5. o 11:00 v miestnosti 4S4
piatok 24. 5. okolo 11:00 v miestnosti 4S4
utorok 28. 5. o 11:00 v miestnosti 4P2
pondelok 3. 6. okolo 14:00 v miestnosti 4P2
piatok 28. 6. okolo 9:00 v miestnosti 4P2
Ak niekomu termín 28. 6. nevyhovuje, napíšte mi a skúsime nájsť inú možnosť, v krajnom prípade si môžeme dohodnúť stretnutie cez Skype.

8. 5. Katedrový výlet na Červený Kameň

Milí študenti a absolventi, každoročný katedrový výlet sa uskutoční 8. 5. 2019 na Červenom Kameni pri Častej. Odchod autobusu z Trnavy je 9:44 (9:48 zo Zeleného kríčka), autobus má príchod na hrad Červený Kameň 10:29, takže zraz pre všetkých je 10:30 pred vchodom na hrad (pri reštaurácii Taverna). Na lúkach pred hradom sa dá piknikovať, hrať futbal, v prípade horšieho počasia môžeme ísť pozrieť hradné pivnice alebo expozíciu hradu. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Kurz "Príbeh západnej psyché" - prezenčný aj online

Vlado Lobotka v rámci Inštitútu Gaia vedie kurz, ktorý si dáva za cieľ hlbšie pochopenie vnútornej identity západnej civilizácie, ako aj hlbšie porozumenie pozadia našej súčasnej globálnej situácie. Účastnícky poplatok za celý kurz (12 stretnutí) je 60 Eur (v prípade online účasti 30 Eur) . Viac informácií nájdete tu.

7. 5. G. Segalerba: Whence does Good Come? Notes on Plato's Moral Psychology

Srdečne vás pozývame na prednášku Gianluigiho Segalerbu na tému Whence does Good Come? Notes on Plato's Moral Psychology. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v utotok 7. 5. o 11:10 v miestnosti 4S4 na 4. poschodí. Termín sa zmenil kvôli chorobe prednášajúceho. Text k téme prednášky si môžete stiahnuť tu.

Štúdium na Sokratovom inštitúte

Do 30. apríla sa môžete uchádzať o štúdium na Sokratovom inštitúte. Ide už o 7. ročník praktického vzdelávacieho programu pre študentov a absolventov vysokých škôl (do 32 rokov). Vybraní uchádzači počas štúdia získajú prehľad v oblastiach, ktoré hýbu Slovenskom a svetom, praktické zručnosti, možnosť osobnostného rozvoja, sieť ľudí, kredity ECTS. Fungovanie Sokratovho inštitútu zastrešuje Živica, mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene, venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Informácie: o štúdiu na Sokratovom inštitúte a o Živici.

11. 4. Rabín Dr. A. Goldstein: Jeremiáš – pesimista, ktorý dúfal v budúcnosť

Srdečne vás pozývame na prednášku rabína Dr. Andrewa Goldsteina na tému Jeremiáš – pesimista, ktorý dúfal v budúcnosť. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční vo štvrtok 11. 4. o 18:00 v aule Teologickej fakulty TU na Kostolnej 1 v Bratislave v rámci vzdelávacieho programu Otvárame dvere zameraného na židovsko-kresťanské štúdiá. Viac informácií nájdete tu.

2. - 4. 4. One Week with Michael Staudigl

Srdečne vás pozývame na sériu prednášok rakúskeho filozofa Michaela Staudigla na tému Fenomenológia násilia. Prednášky (v angličtine) spojené s diskusiou sa uskutočnia od utorka 2. 4. do štvrtka 4. 4. v miestnosti 4S4 na 4. poschodí FF TU. Podrobnejšie informácie o časoch a témach prednášok nájdete na stránke katedry filozofie. Plagát s informáciami a autorove články k téme si môžete stiahnuť tu.

19. 3. prednáška doc. Jozefa Piačeka ku grantu o Ja

Srdečne vás pozývame na prednášku doc. Jozefa Piačeka na tému Prečo ja? (meditácia nahlas). Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v utorok 19. 3. o 11:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky). Webstránku hosťa si môžete pozrieť tu.

20. 2. prednáška prof. Silvie Gálikovej ku grantu o Ja

Srdečne vás pozývame na prednášku prof. Silvie Gálikovej na tému Dualizmus v 21. storočí (veda o povahe vnútornej skúsenosti). Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v stredu 20. 2. o 16:30 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).

21. 2. religionistická konferencia na TU

Srdečne vás pozývame na medzinárodné vedecké kolokvium Alternatívna religiozita v stredoeurópskom priestore. Kolokvium organizuje Pedagogická fakulta TU a začne sa vo štvrtok 21. 2. 2019 o 9:00 v Aule Pázmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnava. Viac informácií nájdete tu.

Podnetné stránky

1. Slovenská akademická informačná agentúra - stránka mimovládnej neziskovej organizácia, ktorá svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku, nájdete tam mnoho ponúk na zahraničné pobyty a granty
2. Elektronické informačné zdroje - V maximálnej možnej miere využívajte databázy, ku ktorým máte cez internet prístup, keď ste v škole, a z ktorých si môžete sťahovať články aj knihy
3. Office 365 ProPlus - Počas štúdia máte možnosť zadarmo využívať Microsoft Office aj 1 TB úložného priestoru
4. Neurológ Stránský: Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby - ako prednášať a učiť sa na základe neurologických výskumov
5. Buďte nároční na seba aj na učiteľov. 20 rád pre dnešných vysokoškolákov - tipy na to, ako čo najlepšie využiť obdobie vysokoškolského štúdia
6. City Internships - stránka organizácie, ktorá ponúka pre študentov stáže v 18 mestách sveta v 9 pracovných oblastiach. Ďalšie informácie si pozrite na týchto podstránkach.
7. V čom sa líšia slovenské univerzity od svetových - výzva k aktivite študentov na základe skúseností zo štúdia na zahraničných univerzitách
8. Letní filosofická škola - veľmi podnetné letné podujatie, ktorého som sa viackrát zúčastnil a ktoré odporúčam každému záujemcovi o filozofiu a otvorené myslenie
9. Múzeum holokaustu v Seredi - vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Je aj na Facebooku.

Inspirational websites

1. City Internships - website of an organization that offers student internships in 18 cities across the world in 9 career fields. Learn more on these subpages.