Aktuality

V tejto časti sú uverejňované organizačné záležitosti a odkazy týkajúce sa štúdia a akademických aktivít.

Ďalšie termíny blokových prednášok

piatok 13. 12. v miestnosti 409

Skúšanie

Termíny uverejním koncom semestra.

Podnetné stránky

1. Slovenská akademická informačná agentúra - stránka mimovládnej neziskovej organizácia, ktorá svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku, nájdete tam mnoho ponúk na zahraničné pobyty a granty
2. Elektronické informačné zdroje - V maximálnej možnej miere využívajte databázy, ku ktorým máte cez internet prístup, keď ste v škole, a z ktorých si môžete sťahovať články aj knihy
3. Office 365 ProPlus - Počas štúdia máte možnosť zadarmo využívať Microsoft Office aj 1 TB úložného priestoru
4. Neurológ Stránský: Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby - ako prednášať a učiť sa na základe neurologických výskumov
5. Buďte nároční na seba aj na učiteľov. 20 rád pre dnešných vysokoškolákov - tipy na to, ako čo najlepšie využiť obdobie vysokoškolského štúdia
6. City Internships - stránka organizácie, ktorá ponúka pre študentov stáže v 18 mestách sveta v 9 pracovných oblastiach. Ďalšie informácie si pozrite na týchto podstránkach.
7. V čom sa líšia slovenské univerzity od svetových - výzva k aktivite študentov na základe skúseností zo štúdia na zahraničných univerzitách
8. Letní filosofická škola - veľmi podnetné letné podujatie, ktorého som sa viackrát zúčastnil a ktoré odporúčam každému záujemcovi o filozofiu a otvorené myslenie
9. Múzeum holokaustu v Seredi - vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Je aj na Facebooku.