Vitajte na mojom univerzitnom webe

Welcome to my university website

doc

Na tejto stránke som v minulosti ukladal materiály k jednotlivým predmetom. Teraz sa k nim môžete dostať cez systém elektronického vzdelávania Moodle. Tu nájdete informácie o zaujímavých akciách a o mne. Vaše podnety sú vítané.

On this website, I have previously stored materials for subjects I teach. You can now access them through the Moodle e-learning system. Here you will find information about interesting activities and about me. Your suggestions are welcome.

Konzultačné hodiny

Consultation hours


Vo štvrtok v čase 12:00 - 13:00 na katedre alebo po dohode aj inokedy, prípadne cez Skype.
Thursday 12:00 - 13:00 at the Department or upon agreement also at another time or through Skype.

Konzultačné hodiny kolegov z katedry filozofie nájdete tu:
You can find consultation hours of the collegues from the Department of Philosophy at:

http://fff.truni.sk/konzultacne-hodiny-264/264.htmInformation